เพิ่มความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาให้กับปณิธานปีใหม่ของคุณในปี 2022

เพิ่มความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาให้กับปณิธานปีใหม่ของคุณในปี 2022

ปณิธาน ปีใหม่มักมีรากฐานมาจากความตั้งใจอันยิ่งใหญ่ แต่ก็มักจะล้มเหลวเพราะขาดวินัยและการทำตาม แต่ผู้นำธุรกิจจะพบความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมติของบริษัทอาจเป็นวิธีที่ดีในการส่งเสริมความพยายามในการสร้างวัฒนธรรมที่ผู้นำและ สมาชิกใน ทีมสามารถมีส่วนร่วมได้ มีวิธีที่สร้างสรรค์ในการประสานเป็นหนึ่งเดียวกันในการนำไปใช้ และ นี่คือบางส่วนที่อาจเป็นประโยชน์

ความเป็นผู้นำอ่านความเห็นอกเห็นใจและเอาใจใส่ผู้ที่ไม่ทราบว่าความเห็นอกเห็นใจมีลักษณะอย่างไร

ในธุรกิจหรือจากความเป็นผู้นำอาจได้รับประโยชน์จากการอ่านหนังสือ

ที่เขียนโดยผู้ที่แสดงให้เห็น บางครั้งการอ่านวิธีที่ผู้อื่นปฏิบัติต่อความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอาจเพียงพอที่จะจุดประกายปฏิกิริยาลูกโซ่ในทีมของคุณ การมีผู้นำที่มุ่งมั่นที่จะลงมติเพื่อแสดงความเห็นอกเห็นใจและมีน้ำใจมากขึ้นในธุรกิจจะสร้างแบบจำลองให้ผู้อื่นสะท้อน ผู้ที่ได้ยินคำว่า “เอาใจใส่” มักจะคิดว่ามันรั่วไหลไปสู่การตัดสินใจที่อ่อนแอ แต่นี่เป็นการประเมินที่ไม่ดี การมีความเห็นอกเห็นใจในการตอบสนองและการมีความเห็นอกเห็นใจในระดับสูงทำให้สภาพแวดล้อมประสบความสำเร็จ สิ่งนี้นำเสนอตัวเองด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับบริษัทในระยะสั้นในขณะที่กล่าวถึงการปรับปรุงที่จำเป็นโดยสมาชิกในทีมด้วยความเห็นอกเห็นใจ

จะเป็นการดีที่จะแนะนำหนังสือสี่เล่มสำหรับปีเพื่อให้ทีมของคุณอ่านให้จบ ให้กลุ่มเลือกหนังสือให้ทีมอ่านก่อนสิ้นไตรมาส ประชุมกลุ่มสั้นๆ เกี่ยวกับหนังสือและสิ่งที่ได้เรียนรู้ การอนุญาตให้ผู้นำรับฟังสิ่งที่ได้เรียนรู้จากทีมของตนและสามารถนำไปใช้กับการตั้งค่าบริษัทของตนเองได้อาจเป็นการเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมที่อนุญาตให้ผู้อื่นรับผิดชอบได้ มีหลายรายการที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือดีๆ เกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจ

ที่เกี่ยวข้อง: การเอาใจใส่คืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญสำหรับผู้นำที่ยิ่งใหญ่

ความรับผิดชอบกับวัตถุประสงค์

สำหรับผู้ก่อตั้งหรือผู้นำในองค์กรของคุณ การใช้ชีวิตแบบอย่างที่เห็นอกเห็นใจ ความเมตตา และความเห็นอกเห็นใจเป็นรากฐานในการท้าทายทีมของคุณ การท้าทายให้ทีมของคุณมีความรับผิดชอบในการโต้ตอบซึ่งกันและกันด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเมตตามากขึ้นอาจก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดำเนินการได้ดีในรูปแบบการตั้งค่าการทำงานแบบผสมผสาน เมื่อรวมกับการอ่านเรื่องความเป็นผู้นำบนพื้นฐานของการเอาใจใส่ การเห็นผู้นำในองค์กรของคุณและเพื่อนร่วมงานของคุณเริ่มปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้จะช่วยให้ปณิธานสำหรับปี 2022กลายเป็นวิถีชีวิตในธุรกิจของคุณ

รูปแบบการทำงานแบบผสมผสานทำให้ผู้นำและธุรกิจต้องคิดใหม่ว่าพวกเขามีส่วนร่วมกันอย่างไร ความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาในฐานะผ้าที่ถักทอในบริษัทของคุณมีความสำคัญยิ่งกว่าในอดีต การให้คุณค่ากับสมาชิกในทีมสำหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขาในขณะที่เคารพความเป็นมนุษย์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนธุรกิจในยุคที่มีการระบาดใหญ่นี้ 

ดูเหมือนง่ายที่จะปฏิบัติตาม ผู้นำที่แสดงความเห็นอกเห็นใจ

จะเข้าใจว่าต้องใช้พลังงานและเวลาอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจสามารถทำงานได้ในลักษณะนี้ ให้ทีม ผู้จัดการ และผู้นำของคุณรับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขา พนักงานกำลังเฝ้าดูความเป็นผู้นำ และพวกเขากำลังทำการประเมินโดยพิจารณาจากวิธีการปฏิบัติตนเพื่อยืนยันว่าการทำงานให้กับทีมของคุณนั้นคุ้มค่ากับสุขภาพจิตและร่างกาย แม้ว่านั่นอาจหมายถึงการเงินสำหรับพวกเขาก็ตาม การลาออกครั้งใหญ่อาจเป็นข้อพิสูจน์ทางสังคมที่เพียงพอว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรมองข้าม การใช้ความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาในการเป็นผู้นำช่วยให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับทีมของคุณ เพื่อให้คุณสามารถวัดชีพจรของความกังวลประเภทเหล่านี้ได้

ที่เกี่ยวข้อง: ให้นายจ้างรับผิดชอบต่อวัฒนธรรมในที่ทำงาน

วันเกมเสมือนจริงที่เอาใจใส่

ให้รางวัลแก่ทีมของคุณสำหรับความพยายามในการปรับปรุงตนเอง เกม Virtual Reality หรือคุณสมบัติระยะไกลเพื่อรองรับการเว้นระยะห่างทางสังคมอาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความสนุกสนานให้กับทีมของคุณ สามารถช่วยให้ทีมที่มีความสามารถข้ามรุ่นได้เรียนรู้และสนุกสนานในเวลาเดียวกัน มีเกมกีฬาและเกมฝึกสมองที่ช่วยให้มีตัวเลือก VR การเรียนรู้สิ่งที่ได้ผลสำหรับทีมของคุณในการสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับพวกเขาในการฝึกความเห็นอกเห็นใจ จากนั้นให้รางวัลแก่พวกเขาสำหรับการสร้างวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองเป็นข้อพิสูจน์ว่าคุณ “ยอม” ต่อความเมตตาเป็นปณิธานสำหรับปี 2022 ได้ดีเพียงใด

มติสำหรับบริษัทของคุณที่จะปรับปรุงในปี 2022 ด้วยการกระทำที่อิงตามความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาอาจเป็นการกระทำที่เข้าถึงได้ซึ่งช่วยให้มีการปรับปรุงวัฒนธรรมในปี 2022 และปีต่อๆ ไป

แนะนำ ufaslot888g